GitHub启用新Logo、官方标识以及吉祥物Octocat

jopen 11年前

GitHub启用新Logo、官方标识以及吉祥物Octocat

        GitHub 刚刚度过自己的五岁生日,今天,他们在其官方博客上宣布,将启用一套新渲染过的 Logo、官方标识以及吉祥物 Octocat。

        新的 Logo :

GitHub启用新Logo、官方标识以及吉祥物Octocat

        新官方标识:

GitHub启用新Logo、官方标识以及吉祥物Octocat

        吉祥物 Octocat:

GitHub启用新Logo、官方标识以及吉祥物Octocat

        博文中还表示,GitHub 未来还会继续改进他们认为不合适的东西,而新一套的标识,也将更适合 GitHub 未来的发展。

        你可以在这个页面,下载 GitHub 最新的图标。

来自: 36氪